TOP 10 –asiaa lasten ja nuorten liikunnassa

Kirjoittanut Petri Jalanko

22.5.2019 — Mitkä ovat nuorten liikunnan ja harjoittelun tukipylväät? Miten nuorten kannattaisi liikkua ja harrastaa? Miten noustaan lajin huipulle? Miten vältetään loukkaantumisia? Miten luodaan pohja elinikäiselle liikunnan harrastamiselle?

Yhdysvaltojen NSCA-järjestön liikunta-alan huippututkijoiden paneeli on koonnut artikkelissaan ”The National Strength And Conditioning Association Position Statement On Long-Term Athletic Development” nuorten liikunnan ja  harjoittelun kymmenen tärkeintä näyttöön perustuvaa tekijää. Ne olivat mielestäni niin osuvia, että haluan nostaa ne esille tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa.

 

  1. Harjoittelussa tulisi huomioida nuorten biologinen ikä. Se vaikuttaa harjoitusvasteeseen ja harjoituksesta palautumiseen. On hyvä tiedostaa, että samanikäiset nuoret saattavat olla biologisesti aivan eri kehitysvaiheessa, mikä pitää huomioida harjoittelussa (Behringer ym. 2010). Kaikki eivät tee samoja harjoitteita, vaan niitä pitää yksilöidä.

 

  1. Harjoitusohjelman tulee kehittää sekä fyysisiä että psykososiaalisia taitoja. Kehittymisen kolmioon kuuluvat liikunnan lisäksi lepo ja ravinto, joiden merkitystä tulee korostaa nuorille jatkuvasti. Lasten psykososiaalisten osa-alueiden; itsetunnon, itseluottamuksen ja motivaation vahvistaminen kuuluu myös valmentajan tehtäviin.

 

  1. Jokaista lasta tulisi kannustaa harrastamaan lihaskuntoa ja motorisia taitoja vahvistavaa liikuntaa. Aivojen plastisuus on suurimmillaan lapsena, mikä luo hyvän pohjan taitojen oppimiselle (Casey ym. 2000). Nuorena opitut motoriset taidot mahdollistavat monipuolisen terveysliikunnan aikuisena, ja lisäävät liikunta-aktiivisuutta.

 

  1. Nuoria tulee kannustaa harrastamaan monipuolisesti eri lajeja. Monipuolinen harrastaminen lisää liikunta-aktiivisuutta ja vähentää loukkaantumisia. Aikainen erikoistuminen taas lisää loukkaantumis- ja ylikuntoriskiä (Carter ym. 2011), sekä haittaa nuorten mahdollisuuksia kiivetä lajin huipulle (Bridge ym. 2011).

 

  1. Terveyden ja hyvinvoinnin tulee olla harjoittelun keskiössä riippumatta nuoren lajista, tasosta ja tavoitteista. Valmentajien tulee pyrkiä lisäämään nuorten pystyvyyden tunnetta, itsetuntoa, sisäistä motivaatiota ja sinnikkyyttä.

 

  1. Nuorten liikunnassa tulee keskittyä myös loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn. Voimaa, nopeutta, kestävyyttä, taitoa ja tasapainoa kehittävä lihaskuntoharjoittelu voi vähentää nuorten loukkaantumisriskiä n. 50% (McLeod ym. 2011).  Lihaskuntoharjoitteluun liittyy paljon paikkansapitämättömiä myyttejä (kts. blogi).

 

  1. Kaikissa lajeissa tulisi kehittää mahdollisimman monipuolisesti eri fyysisiä ominaisuuksia. Nämä kehittyvät tehokkaasti riippumatta nuoren iästä ja taustasta. Herkkyyskausien merkitys ominaisuuksien kehittymisessä on luultavasti vähäisempi kuin mitä aikaisemmin on luultu (Ford ym. 2011).

 

  1. Nuorten henkistä ja fyysistä jaksamista tulisi säännöllisesti arvioida mittauksilla ja kyselyillä. Mikäli seurantaa ei ole, riski ylikuormittumiselle  kasvaa huomattavasti (Loyd ym. 2015). Ylikunnon oireita voivat olla esimerkiksi: uniongelmat, ruokahalun puute, toistuvat sairastelut ja loukkaantumiset ja suorituskyvyn selittämätön lasku (Matos ym. 2011)

 

  1. Lajiharjoittelun tulisi perustua lajianalyysiin ja fyysisen harjoittelun perusperiaatteisiin. Sen tulisi olla nousujohteista, tavoitelähtöistä, yksilöllistä ja ennen kaikkea hauskaa!

 

  1. Liikunnanohjauksessa ja valmennuksessa tulisi olla järkevä pedagoginen ote.  Erilaiset näyttöön perustuvat ja innostavat opetustyylit varmistavat, että jokainen nuori oppii motoriset perustaidot, sekä saa riittävästi haasteita liikunnan parissa.

 

Ohjaajien ja valmentajien vastuulla on tarjota lapsille ja nuorille motivoiva, turvallinen ja hauska liikuntaympäristö, joka ehkäisee loukkaantumisia, ja luo pohjan elinikäiselle liikunnan ja urheilun harrastamiselle.

 

Urheilulajien perinteet, kulttuuri ja olosuhteet vaihtelevat suuresti, mutta nämä kymmenen keinoa ovat tukipylväät, joiden varaan näyttöön perustuva ja laadukas valmennus on mahdollista rakentaa lajista riippumatta.

 

Lue lisää lasten ja nuorten liikunnasta blogissa

 

 

Avainsanat lapset, nuoret, harjoittelu, liikunta, voimaharjoittelu


Suosituimmat kirjoitukset Lisää →

Laktaattitesti – mitä, miksi, miten?

31.10.2018 — Laktaattitestillä seurataan kestävyyskunnon kehittymistä ja optimoidaan harjoittelua. Se on loistava apuväline tavoitteellisen kuntoilijan tai urheilijan harjoittelun tueksi.

Lue kirjoitus

Mitä jokaisen golffarin tulisi tietää fysiikkaharjoittelusta?

30.1.2017 — Golffari, vaivaako nivunen tai alaselkä? Kaipaatko avauslyönteihisi lisää pituutta? Lue tämä tieteelliseen näyttöön perustuva blogikirjoitus. Opit paljon golffarin fysiikkaharjoittelusta ja saat esimerkkitreenin, jolla pääset harjoittelussasi alkuun.

Lue kirjoitus

Nopeusharjoittelun seitsemän periaatetta

30.1.2018 — Muista nämä nopeusharjoittelun seitsemän periaatetta, niin teet harjoituksistasi entistä tehokkaampia.

Lue kirjoitus

Loppuverryttely – aliarvostetuin osa nykypäivän harjoittelua

27.9.2016 — Harjoituksen päättävä verryttely on aliarvostetuin osa nykypäivän harjoittelua, joten ei ole ihme, että moni kuntosalikävijä kärsii tuki- ja liikuntaelinvammoista sekä alipalautumisesta. Loppuverryttely on olennainen osa harjoitusta ja sillä on monia tärkeitä tehtäviä.

Lue kirjoitus

Tenniksen lajianalyysi ja oheisharjoittelu

6.10.2017 — Tiesitkö, että heikko kunto saattaa heikentää lyöntiesi tarkkuutta jopa 80% ? Tenniksen lajianalyysi kertoo, että hyvä fysiikka mahdollistaa tarkat lyönnit ja estää loukkaantumisilta

Lue kirjoitus

Tiesitkö nämä viisi myyttiä lasten ja nuorten voimaharjoittelusta?

8.8.2017 — Lasten ja nuorten voimaharjoittelulla on monia positiivisia terveysvaikutuksia. Harjoitteluun liittyy myös monia myyttejä, jotka saavat vanhemmat varpailleen ja huolestumaan lastensa terveydestä. Tarkempi tutustuminen liikuntatieteellisiin tutkimuksiin osoitti, että monet myytit ovat täyttä puppua.

Lue kirjoitus