Venyttely


Venyttelytunnilla käydään läpi päälihasryhmät valmentajan opastamana sekä aktiivisten liikkuvuusliikkeiden, että staattisten venytysten avulla. Tunti sopii kaikille, kuntotasosta tai harjoittelumääristä riippumatta. Tunti ei ole varsinainen valmennusohjelma, vaan sen tarkoituksena on tarjota Newtonilaisille mahdollisuus säännölliseen huoltavaan harjoitukseen osana muuta harjoittelua.